Sat Geri Kirala

13 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile “Sat-Geri Kirala” yöntemi yasalaşmıştır. Bu yöntem ile şirketler;

  • İşletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için hızlı çözüm üretebilmektedir.
  • Aktifinde defter değeri üzerinden kayıtlı olan gayrimenkulünü rayiç değeri ile yeniden değerleme yaparak aktifini büyütebilmektedir.
  • Sağladıkları kaynak ile kısa vadeli borçlarını uzun vadeye yayarak bilanço yapısını düzeltebilmekte, işletme sermayesi yaratabilmekte, nakit akışını dengeleyebilmektedir.
  • “Sat-Geri Kirala” ile firma ihtiyacı olan kaynağı sağlamak için menkul ve/veya gayrimenkulünü güncel ekspertiz değeri üzerinden Halk Leasing'e devreder.
  • Belirlenecek olan vade dahilinde geri ödemeler yapılarak vade sonunda menkul ve/veya gayrimenkuller yine sembolik bir bedel üzerinden firmanın mülkiyetine geçer.