Ürünlerimiz

Leasing yasaları çerçevesinde işleme uygun kullanılmamış ve/veya ikinci el değerliliği olan kullanılmış her türlü menkul ve gayrimenkuller için ;

Taşıt Leasingi

Her türlü kara nakil vasıtaları,hava taşıma araçları, kara yük gemileri,tanker ve diğer deniz taşıtlarının finansmanı sağlanmaktadır.

Makine ve Ekipman Leasingi

Her türlü tezgah,üretim ,matbaa, tekstil , gıda vb. makinaları ve bunları tamamlayıcı aparatların finansmanı sağlanmaktadır.

Gayrimenkul Leasingi

% 100 finansman imkanı ile arsa , otel, fabrika depo hastane avm ve arsa üzerine hakediş usülü ile inşaat finansmanı sağlanmaktadır.

İş makinası Leasingi

İnşaat sektörüne yönelik her türlü iş ve inşaat makineleri ve bu makinaların tamamlayıcı ataşmanlarının finansmanı sağlanmaktadır.

Tarım makinası leasingi

Hasat zamanı yılda bir geri ödeme seçeneği ile her türlü tarım makine ve ekipmanlarının finansmanı sağlanmaktadır.

Yazılım leasingi

Bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshalarının finansmanı sağlanmaktadır.

Sat Geri Kirala

13 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile “Sat-Geri Kirala” yöntemi yasalaşmıştır. Bu yöntem ile şirketler;

  • İşletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için hızlı çözüm üretebilmektedir.
  • Aktifinde defter değeri üzerinden kayıtlı olan gayrimenkulünü rayiç değeri ile yeniden değerleme yaparak aktifini büyütebilmektedir.
  • Sağladıkları kaynak ile kısa vadeli borçlarını uzun vadeye yayarak bilanço yapısını düzeltebilmekte, işletme sermayesi yaratabilmekte, nakit akışını dengeleyebilmektedir.
  • “Sat-Geri Kirala” ile firma ihtiyacı olan kaynağı sağlamak için menkul ve/veya gayrimenkulünü güncel ekspertiz değeri üzerinden Halk Leasing'e devreder.
  • Belirlenecek olan vade dahilinde geri ödemeler yapılarak vade sonunda menkul ve/veya gayrimenkuller yine sembolik bir bedel üzerinden firmanın mülkiyetine geçer.