basicTable.html
Coşkun ÇABUK
Genel Müdür
1997 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Pamukbank T. A. Ş. ’de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını aynı kurumda Müfettiş, Kurumsal Şube Pazarlama Bölüm Müdürlüğü ve Bölge Kredi Tahsis Bölüm müdürü olarak sürdürdü. T. Halk Bankası A.Ş.’de 2005 yılından itibaren Bölüm Müdürü, İstanbul’da çeşitli Şubelerde Şube Müdürü, Bireysel Ürünler Pazarlama Daire Başkanı ve İstanbul 2. Bölge Koordinatörü olarak görev yapan Coşkun ÇABUK, 23.10.2017 tarihinden itibaren Halk Finansal Kiralama A.Ş.’de Genel Müdür görevine atanmıştır. Aynı zamanda Halk Finansal Kiralama A.Ş.‘de Yönetim Kurulu üyesidir.
Kerem KARDEŞ
Genel Müdür Yardımcısı
1973 yılında Ankara’da doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Kısa bir dönem, Yeminli Mali Müşavirlik firmasında mali danışmanlık ve denetim alanında çalıştı. 2003-2014 yılları arasında, Ziraat Finansal Kiralama A.Ş’de Mali ve İdari İşler Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük görevlerinde bulundu. 2014-2015 yılları arasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Grup Başkanı olarak görev yaptı. Haziran 2015 tarihinden itibaren Halk Finansal Kiralama A.Ş.’de Operasyon ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
Fahri SABIR
Genel Müdür Yardımcısı
1968 yılında Kastamonu'da doğdu. Meslek hayatına İstanbul Pazarları A.Ş'de Müdür olarak başladı. 1992-2004 yılları içinde Pamukbank T.A.Ş.’nde Cari işlemler, Krediler, Operasyon Yöneticiliği, Kurumsal Pazarlama yöneticiliği ve Şube yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2004 yılından itibaren de T.Halkbankası A.Ş.'de çeşitli şubelerde Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2013 yılında Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nde Kredi Tahsis ve İzlemeden sorumlu Grup Müdürü olarak görev almış, sonrasında Kredi Tahsis ve İzlemeden sorumlu Genel Müdür yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Halen Mart 2018’den itibaren şirketimizde Pazarlama ve Satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
Ali İPEK
Genel Müdür Yardımcısı
1966 yılında Gerede/Bolu’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’de İktisat alanında yüksek lisansını tamamladı. 1989 yılında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de şubede göreve başlayıp, Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Siteler/Ankara Şube Müdürü, Ankara Merkez Şube Müdürü (Vekaleten), Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü, Kurumsal ve Ticari Pazarlama Daire Başkanı olarak çalıştı. 2004 yılı başında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Daire Başkanı olarak görev aldı. Nisan 2005 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı. Çeşitli bölgelerde koordinatörlük görevini yürüttü. Halk sigorta, Halk Emeklilik, Halk Leasing’te Denetim ve Yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Nisan 2018 itibariyle Halk Leasing Kredi Tahsis ve İzleme’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
Sefa POLAT
Hukuk Müşaviri
1961 yılında Posof’ta (Ardahan) doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kısa bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra, 1992-2000 yılları arasında leasing sektöründe (Yapı Kredi Leasing., Halk Leasing, Garanti Leasing) 2001-2015 yılları arasında da bankacılık sektöründe (TMSF, Garanti Bankası) Avukat ve Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Ayrıca yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen muhtelif bazı şirketlerde bir süre Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren Halk Finansal Kiralama A.Ş.’de Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır.