basicTable.html
Hasan TUNCAY
Yönetim Kurulu Başkanı
1967 yılında Ankara’da doğdu. 1988 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına 1991 yılında Pamukbank T.A.Ş.’de Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 1997-2013 yılları arasında Şube Müdürü, Bölüm Yöneticisi, Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2013-2016 yılları arasında Halk Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2016 – 2017 yılında T. Halk Bankası A.Ş.’de Daire Başkanı olarak görevde bulunan TUNCAY, 18.07.2017 tarihinden itibaren de Kurumsal ve Ticari Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
Metin KÖSTEK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1988 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’de Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1989 – 2001 yılları arasında T. Emlak Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü görevlerinde bulundu. 2001 yılından itibaren T. Halk Bankası A.Ş.’de Bölüm Müdürü, Bölge Koordinatörü olarak görev alan Köstek, 18.07.2017 tarihinden itibaren İç Sistemler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
Coşkun ÇABUK
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
1997 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu.Pamukbank T. A. Ş. ’de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını aynı kurumda Müfettiş, Kurumsal Şube Pazarlama Bölüm Müdürlüğü ve Bölge Kredi Tahsis Bölüm müdürü olarak sürdürdü. T. Halk Bankası A.Ş.’de 2005 yılından itibaren Bölüm Müdürü,İstanbul’da çeşitli Şubelerde Şube Müdürü, Bireysel Ürünler Pazarlama Daire Başkanı ve İstanbul 2. Bölge Koordinatörü olarak görev yapan Coşkun ÇABUK, 2017 yılı Ekim ayı itibari ile Halk Finansal Kiralama A.Ş.’ye Genel Müdür görevine atanmıştır.Aynı zamanda Halk Finansal Kiralama A.Ş.‘de Yönetim Kurulu üyesidir.
Özgür BOZKURT
Yönetim Kurulu Üyesi
1976 yılında Konya’da doğdu. Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını 2008 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Bölümünde tamamladı. Meslek hayatına 1999 yılında Türkiye Halk Bankası AŞ ’de Ilgın/Konya Şubesinde başlayan Bozkurt, sırasıyla Konya Bölge Müdürlüğü, İstanbul Ticari Şube, Altunizade Kurumsal Şube’de Pazarlama birimlerinde, Kredi Politikaları ve Proje Değerlendirme biriminde Uzman, Kıdemli Uzman ve Yönetmen unvanıyla çalıştı. 2010 - 2016 yılları arasında Kredi Politikaları Uygulama Daire Başkanlığında kredi değerlendirme/derecelendirme modüllerinde kullanılan skorkartlardan sorumlu Bölüm Müdürü olarak çalıştı. 2016 -2019 yılları arasında Proje Değerlendirme Mali Tahlil ve İstihbarat biriminden sorumlu Daire Başkanı görevinde bulunan Özgür Bozkurt, 16 Ocak 2019 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası AŞ ’de Kredi Politikaları Uygulama Daire Başkanlığı biriminde Daire Başkanı görevini yürütmektedir.
Mehmet Zihni Güvener
Yönetim Kurulu Üyesi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Pamukbank T. A.Ş. ‘ ye Müfettiş Yardımcısı olarak girdi. 1995 – 2004 yılları arasında Pamukbank T.A.Ş. ‘ de Müfettiş ve Servis Yöneticisi olarak çalıştı. 2005 yılında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ de Kurumsal Portföy Yöneticisi olarak göreve başladı. Genel Müdürlük Ticari Pazarlama Bölüm Müdürlüğü ardından 2018-2018 yılları arasında çeşitli Ticari ve Kurumsal Şubelerde Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bankada 17.10.2017 tarihinden itibaren Kurumsal ve Ticari Pazarlama 2 Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Nazmi Bağdınlı
Yönetim Kurulu Üyesi
Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme bölümünde tamamladı. Bankacılık kariyerine 1996 yılında başladı. 1996-2010 tarihleri arasında özel bankalarında yöneticilik yaptı. 2010 yılından itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ de göreve başlayarak sırayla Ticari Şube Müdürlüğü, Ticari Pazarlama Daire Başkanlığı, Bölge Koordinatörlüğü görevinde bulundu. 2013-2014 yıllarında Halk Finansal Kiralama A.Ş.,2017-2018 yıllarında Halk Sigorta A.Ş. ‘de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. 26 Temmuz 2018’den itibaren Nakit Yönetimi ve Mevduat Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Bülent MUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
1978 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Meslek hayatına 2003 yılında Gaziantep Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğinde Raportör Yardımcısı olarak başladı. 2004 yılında T. Halk Bankası A.Ş.’ de Müfettiş olarak başlayıp sırasıyla Kurumsal Krediler Daire Başkanlığında Bölüm Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü ve 09.07.2018 tarihinden itibaren Kurumsal ve Ticari Krediler-2 Daire Başkanı olarak görevini yürütmektedir.