Kimler Leasing Yapabilir

Her türlü ticari işletme, şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları leasing yapabilir.

Neler Leasing Yapılabilir?

 • Bilgisayar ve yüksek kapasiteli bilgi işlem üniteleri
 • Matbaa makinaları
 • Tekstil Makinaları
 • Şirket ihtiyacı olan her tür taşıt
 • Uçak, helikopter
 • Enerji tesisleri
 • Komple hastane ve Tıbbi cihazlar
 • Santraller ve haberleşme cihazları
 • Her tür tezgah ve üretim makinaları
 • Komple fabrikalar
 • İnşaat makinaları, vinçler ve iş makinaları
 • Otel ve büro donanımları
 • Bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları
 • Gayrimenkul (işyeri, fabrika binası vb.)

6361 Sayılı Kanun ile Gelen Yenilikler?

 • Finansal kiralama şirketleri faaliyet kiralaması (operasyonel kiralama ) yapabilmektedir.
 • Bu işlem türü ile , finansal kiralamadan farklı olarak işletmelerin kısa vadeli makine ve ekipman ihtiyaçlarına yönelik tedarik hizmeti verilebilmektedir. Özellikle KOBİ’lerin proje bazlı faaliyet gösteren alt yüklenici işletme niteliğindeki işletmeler aldıkları projeye özel makineleri kiralayıp, proje tamamlandığında makineyi iade edebilmelerinin önü açılmıştır.
 • Satıp geri kiralama işlemleri yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • İşletme sermayesi açığı olan şirketler aktiflerindeki bina ve makineleri leasing şirketine satıp, satış bedelini peşin olarak leasing şirketinden tahsil etmek suretiyle bilançolarını likit hale getirip, ortaya çıkan bu fonu işlerine kanalize edebileceklerdir. Leasing şirketine geri ödemeleri ise uzun vadeye yayılmış finansal kira bedelleri şeklinde ödeyebileceklerdir
 • Bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları leasing’e konu olabilmektedir. Özellikle tasarım işleriyle uğraşan işletmeler oldukça yüksek bedelli paket programlar kullanmaktadırlar.
 • Asli niteliğini koruyan her mal bağımsız olarak leasing’e konu edilebilmektedir.
 • Kanundaki düzenleme ile eklenti ve bütünleyici parçaların da leasing’e konu olabilmesi sağlanmıştır. Bu düzenleme pek çok işletmeye küçük paketler halinde yaygın şekilde finansman sağlanmasına olanak sağlanmıştır.