Sat Geri Kirala

13 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile “Sat-Geri Kirala” yöntemi yasalaşmıştır. Bu yöntem ile şirketler;

  • İşletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için hızlı çözüm üretebilmektedir.
  • Aktifinde defter değeri üzerinden kayıtlı olan gayrimenkulünü rayiç değeri ile yeniden değerleme yaparak aktifini büyütebilmektedir.
  • Sağladıkları kaynak ile kısa vadeli borçlarını uzun vadeye yayarak bilanço yapısını düzeltebilmekte, işletme sermayesi yaratabilmekte, nakit akışını dengeleyebilmektedir.
  • “Sat-Geri Kirala” ile firma ihtiyacı olan kaynağı sağlamak için menkul ve/veya gayrimenkulünü güncel ekspertiz değeri üzerinden Halk Leasing'e devreder.
  • Belirlenecek olan vade dahilinde geri ödemeler yapılarak vade sonunda menkul ve/veya gayrimenkuller yine sembolik bir bedel üzerinden firmanın mülkiyetine geçer.

Sat Geri Kirala Yönteminin Avantajları

,
  • Finansal kiralama şirketlerine satışı (Sat ve Geri Kirala) ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançların tamamı (% 100), bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaksızın Kurumlar Vergisinden istisnadır.
  • Finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların .Kiralayana satılması,Satan kişilere kiralanması,Devri, Katma Değer Vergisinden istisnadır.
  • KDV alacağı olan firmalarda sat – geri kirala konusu mal Halk Leasing’e KDV li fatura edilerek, birikmiş KDV alacağı hemen tahsil edilebilmektedir.
  • Sat – geri kirala işleminde tapu malik değiştirmesine rağmen alım satım harcından muaf tutulmaktadır. Eskiden alımda ve satımda ( %4 + % 4 )toplam ödenen % 8 lik tapu harcı ödenmemektedir.İşlem başında leasing işlem tutarının sadece binde 4.55’i kadar harç ödenmektedir.